21-03-2018 - Gepersonaliseerd Leren - VCO Consent

Training door OinO-Advies

Op veel scholen zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van passend onderwijs en gepersonaliseerd leren. Leerkrachten hebben te maken met verschillende leerniveaus, het is soms lastig om hier aan tegemoet te komen. Zonder je hele onderwijs om te gooien, kan gepersonaliseerd leren je ondersteunen. Bij gepersonaliseerd leren gaat het niet alleen om het onderwijsconcept en de invoering van adaptieve oefensoftware, maar ook om de mind-set van de leerkracht. Gepersonaliseerd leren is meer dan werken op eigen niveau en vraagt om een andere kijk op onderwijs en leren.

Tijdens de bijeenkomsten maak je kennis met de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren in de klas. Wat zijn belangrijke kenmerken van gepersonaliseerd leren? Welke houding vraagt het van de leerkracht? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar? Wat levert het op voor de kinderen?

Na de bijeenkomsten ben je in staat om elementen van gepersonaliseerd leren toe te passen in de praktijk en kom je tot nieuwe inzichten zodat je kunt reflecteren op je eigen handelen. 

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?