16-05-2018 - Coachende rol leerkracht bij OinO leren - VCO Consent

Training door OinO-Advies

In dit trainingstraject wordt ingezoomd op de meerwaarde van onderzoekend leren in de basisschoolklas. Wat levert het op ten opzichte van je bestaande onderwijs? En hoe ziet onderzoekend leren er uit in je eigen klas? Na deze training weet je hoe je je bestaande onderwijs kunt verrijken met de onderzoek cyclus. Daarbij gaat het om het kunnen inspelen op de nieuwsgierigheid en verwondering van je leerlingen. Je krijgt inzicht in hoe je onderzoekend leren doelgericht kunt voorbereiden en uitvoeren in je klas. Verder draait het om de coachende rol. Dat je als leerkracht je leerlingen kunt stimuleren om belangrijke (21ste eeuwse) vaardigheden eigen te maken. Hierbij gaat het om het kunnen stellen van goede onderzoeksvragen, vraagstukken oplossen, kritisch en creatief denken en effectief samenwerken. Tot slot kijken we naar de klas, de school en de omgeving als 'rijke leeromgeving'. Dat je leerlingen direct in de nieuwsgierige stand kunt zetten als ze je klas instappen, maar ook dat je je school en de omgeving op een betekenisvolle manier kunt inzetten in je onderwijs. 

Binnen de drie trainersbijeenkomsten komen thema's aan bod als:

• theorie over de meerwaarde van onderzoekend leren in het basisonderwijs;

• de cyclus van onderzoekend leren in de dagelijkse lespraktijk;

• het stimuleren van de nieuwsgierigheid en motivatie van leerlingen;

• 21ste -eeuwse vaardigheden als: probleem oplossen, kritisch en creatief denken en zelfsturend leren;

• de coachende rol van de leerkracht;

• vraag gestuurd leren;

• hogere orde denkvaardigheden;

• de rijke leeromgeving.

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?