ICT bijeenkomsten Consent

Incompany door OinO-Advies

De ontwikkelingen rondom ICT staan niet bepaald stil. De intrede van digitale verwerkingssoftware neemt een vlucht, waarbij personal mobile devices meer en meer ingezet worden. We zien dat netwerkbeheerders meebewegen met deze voortgang en producten ontwikkelen op het gebied van mobile device management en leer- werkomgevingen. Cloudwerken neemt toe en de noodzaak tot een vast netwerk met eigen server neemt af. Scholen verkennen de mogelijkheden van Office 365 en GSuite, werken aan ICT geletterdheid/ 21th Century Skills en maken zich soms tegelijkertijd zorgen over de vaardigheden van enkele collega's. Kortom: genoeg te doen voor de onderwijskundig ICT-er.

Als regiegroep ICT Consent hebben we gemeend een aantal bijeenkomsten te moeten organiseren om elkaar op de hoogte te blijven houden van trends en mooie ontwikkelingen op onze scholen. Om te leren van elkaar.

---------- ------------------------------------------------------------------

Op woensdag 18 oktober a.s. willen we graag bijpraten over de ontwikkelingen binnen Consent en haar scholen. Daarnaast vragen we je - in het kader van mede eigenaarschap - na te denken over de inhoud en organisatie van toekomstige bijeenkomsten.

De bijeenkomst van de 18e duurt ongeveer een uur. Van 15.00 tot 16.00 uur. Locatie: Harry Bannink.

Doelgroep: Onderwijskundig ICT-ers/ ICT coördinatoren van Consent.


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?