03) 12-09-2018 - Analyseren van toetsgegevens - VCO en Consent

Training door OinO-Advies

De kengetallen van opbrengstgericht werken bevatten doorgaans een overzicht met minimale en gewenste vaardigheidsscores, trendanalyses en dwarsdoorsneden uit de leerlingvolgsystemen. Uitkomsten die we niet hebben geleerd te lezen en te interpreteren. We vertrouwen daarbij veelal op het oordeel en de kennis van onze Intern Begeleider. Basiskennis van de informatie in de analyses is een absolute noodzaak om een goede gesprekspartner te zijn en om de juiste duiding aan de kengetallen te kunnen geven. Na het interpreteren van de gegevens en het analyseren hiervan, kunnen de juiste strategische vervolgstappen gepland worden. Opbrengsten verhogen door de juiste dingen te doen! Lees hier verder>.

1,00

Euro
12 september 2018 15:00 tot 18:00

Locatie Parklocatie De Jaargetijden
Parkweg 49, Enschede
Trainer Daniƫlle Diele, OinO-Advies

Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?