12-06-2018 - Kenniscollege: Kindgesprekken - VCO en Consent

Training door OinO-Advies

Diverse vaardigheden en gesprekstechnieken die de leerkracht nodig heeft om onderwijsbehoeften te verhelderen met behulp van kindgesprekken komen aan bod. Door het interviewen van leerlingen kunnen de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot. Het is belangrijk dat het kind mede-eigenaar wordt van de te bereiken doelen. Dit wordt gerealiseerd door in een gesprek aan het kind te vragen wat het nodig heeft om de doelen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht?

1,00

Euro
12 juni 2018 14:30 tot 17:30

Locatie Nader te bepalen
,
Trainer Anouk Mulder

Geldigheid 1 jaar
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?