18-09-2018 - Planmatige aanpak voor ib-er hoogbegaafdheid - VCO en Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Van de Intern Begeleider wordt verondersteld dat hij zij veel kennis heeft op het gebied van begaafdheid. In de praktijk is de vertaalslag van de theorie naar de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak is er een plan opgezet, maar gaat de leerling er niet mee aan de slag. In deze bijeenkomsten gaan we in op de wijze waarop de Intern Begeleider de leerkracht bij dit proces kan ondersteunen.

Wat leer je?
• belangrijke uitgangspunten bij het begeleiden van (hoog)begaafdheid binnen handelingsgericht werken (HGW);
• hoe betrek je de leerling erbij (diagnostisch gesprek);
• collega’s (en leerlingen) coachen op een groeigerichte mindset;
• doelen en vaardigheden voor ontwikkeling kunnen opstellen; 
• het stimuleren van executieve functies bij de leerlingen. 

Werkwijze:
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden. We werken met casuïstiek vanuit de praktijk van de Intern Begeleider.

Doelgroep:
Intern Begeleiders en zorg coördinatoren en ambulante begeleiders
De training wordt verzorgd door Alice Bekke en Sandy van Spronsen van Alice Bekke & Partners


1,00

Euro

4

Beschikbaar
Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?