15-11-2018 - Gespreksvoering met begaafde leerlingen - VCO en Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Zelfsturing van (hoog)begaafde leerling is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Op welke wijze voer je gesprekken met de leerlingen zodat ze actief worden vanuit hun intrinsieke motivatie? Hoe maak je contact? Hoe sluit je aan bij hun belevingswereld en vergroot je de betrokkenheid. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers tools aangereikt, onder andere vanuit de visie van krachtgericht coachen. 

Wat leer je?
• Herkennen en inzetten van character strengths (kernkwaliteiten)
• De route van wens naar werkelijkheid, gebaseerd op de creatiespiraal van
   Marinus Knoope
• Het verbinden van denken, voelen, willen en doen
• Ruimte maken voor de eigenheid van leerlingen 

Werkwijze:
Tijdens de bijeenkomsten zal er veel interactie en reflectie plaatsvinden. De trainer heeft zeer veel ervaring in het coachen en begeleiden van kinderen en hun ouders, zowel in de context van de school als in een eigen praktijk. We werken daarom veel vanuit de ervaring die iedereen met deze doelgroep heeft.  

Doelgroep: iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs

Training wordt verzorgd door Maarten Haalboom van Alice Bekke & Partners

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?