03-04-2019 - Gespreksvoering positieve mobiliteit voor directeuren (HRM) - VCO en Consent

Training door de Rolf groep

Als directeur of leidinggevende heb je in je personeelsbeleid onder andere te maken met het voeren van gesprekken met personeelsleden. Deze gesprekken zijn vaak plezierig en altijd toekomstgericht, maar in bepaalde situaties vragen deze gesprekken vaardigheden van jou als leidinggevende die je misschien meer zou willen ontwikkelen.

In deze training van 2 dagdelen komt het volgende aan de orde:

Bijeenkomst 1:
Gesprekstechnieken en gespreksvoering in je personeelsbeleid. 
Persoonlijke stijl en leerpunten. 
Hoe zorg je voor beweging en eigenaarschap bij de ander?   

Bijeenkomst 2:
Verdieping gesprekstechnieken.
Terugkomen op een praktijkopdracht. 
Uitwisseling en feedback.   


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?