01) 09-07-2018 - Kick off: Professionalisering Intern Begeleiders - VCO en Consent

Training door OinO-Advies

Om een goede start te maken met het professionaliseringstraject vindt een kick-off plaats. Bij deze bijeenkomst zijn de IB'ers, directeuren, onderwijscoaches en de bestuurders aanwezig. Jos Kienhuis en Annemieke de Bilde doen een inhoudelijke aftrap namens Windesheim. Het centrale thema van de middag is: Wat is eigenaarschap? En wat betekent dit voor mij als IB’er, directeur en onderwijscoach?

1,00

Euro
9 juli 2018 14:00 tot 17:00

Locatie Nader te bepalen
,
Trainer Windesheim

Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?