2019: 18 juni - Kenniscollege: Kindgesprekken - VCO en Consent

Training door Novilo

Diverse vaardigheden, hulpmiddelen en gesprekstechnieken die de leerkracht/coach/begeleider nodig heeft om onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften te verhelderen met behulp van kindgesprekken komen aan bod. Door in gesprek te gaan met kinderen kunnen de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot. Het is belangrijk dat het kind mede-eigenaar wordt van de te bereiken doelen. Dit wordt gerealiseerd door in een gesprek aan het kind te vragen wat het nodig heeft om de doelen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht/ begeleider en wat betekent dit voor het kind?

Het vraagt onder andere om het loslaten van de relatie waarin de leraar voorschrijft wat de leerling nodig heeft. En soms vraagt om het ontwikkelen van een nieuwe (school)cultuur. Deze gesprekken kunnen diverse doelen hebben, variƫrend van een leergesprek, een diagnostisch gesprek om zicht te krijgen op het denken en de gevoelens van een kind of kindgesprekken om onderwijsbehoeften te verhelderen. Het is belangrijk dat je het gesprek goed voorbereid in gaat. Dat geldt ook voor het kind. Wat is het doel van het gesprek? Waarom doen we dit? Geef ruimte aan het kind en maak ruimte door middel van de kindgesprekken.

Geen periodes beschikbaar.