2019: 12 november - Kenniscollege: Versnellen - VCO en Consent

Training door Novilo

Versnellen wordt wel de grootste paradox in het onderwijs genoemd. Het is tegelijk de meest onderzochte en de minst toegepaste interventie. Ouders en leerkrachten hebben vaak veel twijfels en zorgen. Zijn die zorgen terecht? Wat zijn de ervaringen? Hoe kun je de beslissing al dan niet te versnellen nemen op goede gronden? Welke hulpmiddelen zijn er?

Geen periodes beschikbaar.