2019: 10 december - Kenniscollege: HB & Dyslexie - VCO en Consent

Training door Novilo

Hoogbegaafdheid en dyslexie is een lastige combinatie, vanwege de grote discrepantie tussen wat deze kinderen verbaal kunnen en wat ze laten zien. De hoge intelligentie kan de problemen maskeren. Daarom is speciale signalering én remediëren geboden – in dit kenniscollege ‘hoogbegaafdheid en dyslexie’ leer je hoe je dat kan aanpakken. Dit college geeft een theoretische achtergrond; wat is dyslexie precies, hoe hangt de taalverwerving samen met de hersenontwikkeling en wat zijn de neurologische oorzaken van dyslexie?

Van daaruit krijg je praktische uitleg over de aanpak. Het is van groot belang steeds rekening te houden met een aantal kenmerken van hoogbegaafden; grote interesse, veel kennis, een hoge intelligentie, snel van begrip, en sterk in creatief en analytisch denken. Maar ook: moeite met veel herhaling en met automatiseren en sterke behoefte aan uitleg van het nut van de oefeningen. Kies daarom teksten en boeken die aansluiten bij hun niveau, gebruik ook moeilijke woorden bij oefeningen en ga creatief aan de slag. Bespreek het plan van aanpak en het doel.

Je krijgt veel tips en lessuggesties; oogoefeningen, oefeningen voor het auditief vermogen en het werkgeheugen, motorische oefeningen, snel lezen, woordzoekers, mindmappen en de speciale versie Ralfilight lezen. Ook krijg je tips voor computerprogramma’s en boeken die speciaal bij hoogbegaafden aanslaan. Je gaat oefeningen met de groep uitproberen en brainstormen over een aantal casussen. Uiteindelijk draait het om de leesmotivatie van de leerling; met alles wat je leert in dit college kunt je meteen aan de slag om de hoogbegaafde leerling met dyslexie te motiveren en gemotiveerd te houden.


Geen periodes beschikbaar.