Teamscholing (Hoog)begaafdheid 't Zeggelt

Incompany door OinO-Advies

In een gemiddelde klas van 30 kinderen zitten ongeveer 2-4 begaafde leerlingen. Iedere leerkracht heeft er in principe mee te maken. In de praktijk blijkt dat echter dat deze leerlingen lang niet altijd als zodanig (h)erkend worden. Dat heeft te maken met het gegeven dat deze leerlingen niet alleen worden opgespoord door systematisch lijstjes af te vinken. Het gaat om én signalering én passende begeleiding te bieden. Signalering en begeleiding hangen nauw samen met elkaar.

In deze cursus gaan we in op verschillende praktische begeleidingsmaatregelen die in de klas ingezet kunnen worden. Begaafde leerlingen vinden lessen veelal saai en missen uitdaging. Juist bij deze doelgroep is snel succes te boeken als de juiste aanpak wordt toegepast.

Wat leer je? 
• nieuwste neurologische inzichten op het brein en de invloed ervan op het      leren; 
• welke middelen je in kunt zetten voor stimulerend signaleren; 
• profielen van begaafde leerlingen toe te passen in je groep; 
• een planmatige aanpak op te zetten in de groep die aansluit bij het
  reguliere aanbod; 
• het belang in te zien van goed ontwikkelde executieve functies en hoe je
  dit kan stimuleren; 
• de rol van een stimulerende leeromgeving; 
• praktische toepassingen om het denken te openen.   

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?