2019: 21 mei - Kenniscollege: Lastige groep - VCO en Consent

Training door Novilo

Gedragsproblemen kunnen een grote invloed hebben op de sfeer in de klas én het welbevinden van de leerkracht. De leerkracht kan met preventieve interventies en activiteiten gericht werken aan een positief klassenklimaat en het voorkomen van gedragsproblemen.

Dit kenniscollege is gericht op het voorkomen van gedragsproblemen enerzijds en het reageren op gedragsproblemen anderzijds. Daarnaast is er aandacht voor de groepsvorming. Elke klas doorloopt een aantal fasen in de groepsvorming. Het is van belang kennis te nemen van deze fasen zodat je je activiteiten in de klas aan kunt passen aan de onderwijsbehoeften van de groep. Hiermee kun je de kans dat leerlingen met probleemgedrag de regie van jou als leerkracht overnemen aanzienlijk beperken.

Drie preventieniveaus
Als kader wordt de piramide met de drie preventieniveaus geïntroduceerd. Dit kenniscollege is met name gericht op het vormgeven van het eerste groene preventieniveau. Door in de klas de juiste voorwaarden te scheppen zal 80 tot 90% van de leerlingen in staat zijn gewenst gedrag te laten zien. Wat kun je als leerkracht proactief doen om deze voorwaarden te scheppen? De leerkracht krijgt een aantal interventies aangereikt die direct de volgende dag in de klas ingezet kunnen worden. 

Tevens komt aan bod hoe je consequent en effectief kunt reageren op gedragsproblemen. Ongewenst gedrag heeft een functie voor de leerling. Om effectief te kunnen reageren op ongewenst gedrag is het noodzakelijk om eerst uit te zoeken wat de functie van het ongewenste gedrag is voor de leerling. Wat maakt dat de leerling dit gedrag vertoont en wat houdt het gedrag in stand? Aan de hand van casussen van de deelnemers zullen we oefenen met het achterhalen van de functie van het ongewenste gedrag.


Geen periodes beschikbaar.