26-03-2019 - Workshop Glans-techniek

Training door OinO-Advies

Stel je een school voor… 

* waar de ouders met de leraren samen optrekken ten behoeve van hun kind
* waar ouders ambassadeur van de school zijn
* waar de leraar met iedere ouder een effectieve partnerrelatie onderhoudt
* waar alle kinderen doorgroeien naar hun ‘persoonlijk record’

Met de Glans-techniek kun je dit bereiken: 

* G van Grondhouding en Gesprek, een goede basishouding
* L van Lijn, creëer een lijn door het jaar en de school heen
* A van Ambitie, maak deze helder en werk er als team mee
* N van Naast elkaar, school en ouder, schouder aan schouder
* S van Systeem, werk systematisch en efficiënt 

Je ontdekt het effect van de Glans-techniek door:

* praktische oefeningen
* twee cases
* het oefenen van een gesprek met ouders 

Je neemt eyeopeners mee.

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?