2019: 10 oktober - Doelgericht en effectief rekenonderwijs - VCO en Consent

Training door Expertis

De Academie is een netwerk voor leraren van Consent en VCO Oost-Nederland. Op basis van vragen van leerkrachten, ib'ers en directies worden bijeenkomsten georganiseerd die de vaardigheden van leerkrachten versterken en direct in de klas toepasbaar zijn. Marianne Espeldoorn is gevraagd om twee bijeenkomsten te verzorgen rondom het geven van doelgerichte en effectieve rekenlessen.

En een aparte bijeenkomst over sterke rekenaars.

Werkwijze:
De leerkrachten kunnen vooraf intekenen op één of meerdere bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden informatie en praktijkopdrachten afgewisseld. 

Bijeenkomst 1: Een effectieve rekenles 
Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe een effectieve rekenles eruit ziet waarbij aandacht is voor het doelgericht automatiseren, toepassen van didactische rekenmodellen, opbouw van rekenles zoals het formuleren van een lesdoel, een rekeninhoudelijke instructie en een afsluiting. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om te differentiëren binnen de rekenles. Neem je handleiding mee naar deze bijeenkomst zodat je tijdens de bijeenkomst direct de koppeling kunt maken naar de rekenlessen die je binnenkort gaat geven.  

Bijeenkomst 2: Doelgericht rekenonderwijs
In deze bijeenkomst brengen we een verdieping aan rondom het geven van effectieve rekenlessen voor een langere periode. Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvang je een artikel om te lezen ter voorbereiding. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over hoe je het gebruik van data (resultaten van toetsen en observaties) kunt benutten om je rekenonderwijs af te stemmen op je groep leerlingen. Daarbij krijg je praktische informatie over hoe je de rekenlessen voor een langere periode doelgericht en efficiënt kunt voorbereiden. Neem je handleiding mee naar deze bijeenkomst zodat je direct de koppeling kunt maken naar de rekenlessen die binnenkort aan de orde komen. 

Geen periodes beschikbaar.