2019: 2 oktober - Leidinggeven aan verandering (Action learning) - VCO en Consent

Training door Action Learning Academy

Veranderingen vragen tijd en energie van medewerkers en kunnen tot onrust en onzekerheid leiden. Je staat voor de uitdaging om veranderingen effectief en professioneel te leiden en het team op een goede manier te coachen. De balans tussen het logisch en betekenisvol communiceren en veranderen staat in deze training centraal.

Worstel je met de vragen die een belangrijke rol spelen tijdens veranderprocessen? Hoe communiceer ik op zo’n manier dat medewerkers ook daadwerkelijk meegaan? Hoe kan ik een veranderproces succesvol laten verlopen en zo het team en de organisatie naar een hoger plan tillen? Wat betekent dit voor mijn persoonlijke ontwikkeling en mentale weerbaarheid?

Voor een succesvolle implementatie van veranderingen zul je draagvlak moeten creëren. Je speelt hierin een doorslaggevende rol. Vaardigheden zoals motiveren, betekenisvol communiceren, inspireren en het creëren van noodzaak, zijn hierbij van groot belang.

Na afloop van de training ben je in staat verandertrajecten succesvol te vertalen naar de werkvloer. Je weet door action learning het probleemoplossend en -verandervermogen van de organisatie en/of het team te verhogen en ben je een betere gesprekspartner voor je collega’s, medewerkers en/of het hoger management.

Resultaat
• Je leert om te gaan met weerstand van je medewerkers en weet draagvlak te creëren.
• Je bent in staat effectieve interventies te ontwikkelen om de cultuur, de motivatie en het vertrouwen te versterken.
• Je ontwikkelt je rol als veranderaar
• Je bent in staat om de veranderbereidheid en verandercapaciteit van de organisatie/het team te vergroten.
• Je bent in staat op professionele en inspirerende wijze leiding te geven aan de veranderprocessen.
• Je hebt inzicht in de rol van communicatie bij veranderprocessen
• Je bent in staat om een concreet veranderplan op te stellen. 

Action Learning
Action learning wordt extra gestimuleerd door praktijkvraagstukken centraal te laten staan. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training. 

Tijdens de bijeenkomsten wissel je praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde stof en je leervragen en doelen. Daarnaast werk je vanuit gerichte praktijkopdrachten en oefeningen die je van de docent ontvangt.

Action learning opdracht: je maakt een veranderplan met aandacht voor de organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Op de laatste trainingsdag worden deze plannen besproken en ontvang je van de trainer en medecursisten praktische tips en persoonlijke adviezen.  

Online leeromgeving/E-Campus
De Action Learning Academy heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af. 

Herregistratie Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Leidinggeven aan verandering’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.
Het programma is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema: “Leidinggeven aan verandering’ (volledig thema). Geen periodes beschikbaar.