2019: 1 oktober - Hoogbegaafdheid, basis - VCO en Consent

Training door Alice Bekke & Partners

In een gemiddelde klas van 30 kinderen zitten ongeveer 2-4 begaafde leerlingen. Iedere leerkracht heeft er in principe mee te maken. In de praktijk blijkt dat echter dat deze leerlingen lang niet altijd als zodanig (h)erkend worden. Dat heeft te maken met het gegeven dat deze leerlingen niet alleen worden opgespoord door systematisch lijstjes af te vinken. Het gaat om én signalering én passende begeleiding te bieden. Signalering en begeleiding hangen nauw samen met elkaar.

In deze cursus gaan we in op verschillende praktische begeleidingsmaatregelen die in de klas ingezet kunnen worden. Begaafde leerlingen vinden lessen veelal saai en missen uitdaging. Juist bij deze doelgroep is snel succes te boeken als de juiste aanpak wordt toegepast.

Wat leer je?
• nieuwste neurologische inzichten op het brein en de invloed ervan op het leren;
• welke middelen je in kunt zetten voor stimulerend signaleren;
• profielen van begaafde leerlingen toe te passen in je groep;
• een planmatige aanpak op te zetten in de groep die aansluit bij het reguliere aanbod;
• het belang in te zien van goed ontwikkelde executieve functies en hoe je dit kan stimuleren;
• de rol van een stimulerende leeromgeving;
• praktische toepassingen om het denken te openen.  

Werkwijze:
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden. Beeldmateriaal wordt hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke bijeenkomst worden praktijkopdrachten meegegeven. De opgedane ervaringen worden de volgende bijeenkomst met elkaar gedeeld.

Doelgroep:
Deze cursus is toegankelijk voor alle leerkrachten, onder- en bovenbouw. De trainers hebben expertise zowel in de boven- als in de onderbouw en zullen desgewenst specifiek ingaan op de werkwijze bij kleuters.

De training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners.

Geen periodes beschikbaar.