2020: 14 januari - Hoogbegaafdheid, vervolg - VCO en Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Teveel (hoog)begaafde jongeren halen niet een universitair diploma. Dit is bijzonder, want op grond van hun intellectuele capaciteiten zouden alle (hoog)begaafde jongeren in staat moeten zijn om een wetenschappelijke opleiding met succes af te ronden. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de jongeren onderpresteert. Het is geen toeval dat dit onderwerp op kwaliteitsagenda staat. Nog geen 5% van de scholen is tevreden over het onderwijs aan (hoog)begaafden. Eén van de knelpunten is de deskundigheid van het personeel. Tijd voor actie dus! In deze cursus gaan we dieper in op de begeleiding van de leerlingen in de groep.

Wat leer je?

• welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen (hoog)begaafdheid en leer- en gedragsproblemen en hoe daarmee om te gaan: profiel dubbel bijzonder;
• verdieping op stimulerend signaleren; 
• aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding: verrijken;
• het stellen van doelen met de leerling (Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling);
• signaleren en begeleiden van onderpresteerders;
• het verder ontwikkelen van een groeimindset.  

Werkwijze:
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden. Beeldmateriaal, middelen en materialen worden hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke bijeenkomst worden praktijkopdrachten meegegeven. De opgedane ervaringen worden de volgende bijeenkomst met elkaar gedeeld.   

Doelgroep:
Deze cursus is geschikt voor leerkrachten van midden en bovenbouw die al enige kennis bezitten over (hoog)begaafdheid. De basiscursus is vorig jaar aangeboden en dit schooljaar in september. Deze sluit naadloos aan bij de verdiepingscursus. 
In het kader van begaafdheid verwijzen we ook naar onze basiscursus, de cursus gespreksvoering met begaafde leerlingen en de cursus leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkeld door AB&P voor de VCO Consent academie.  

De training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners.

1,00

Euro

9

Beschikbaar
14 januari 2020 15:15 tot 17:45

Locatie VCO en Consent - La Res
Rozenstraat 98, Enschede
Trainer Alice Bekke

7 april 2020 15:15 tot 17:45

Locatie VCO en Consent - La Res
Rozenstraat 98, Enschede
Trainer Alice Bekke

19 mei 2020 15:15 tot 17:45

Locatie VCO en Consent - La Res
Rozenstraat 98, Enschede
Trainer Alice Bekke

Geldigheid 10 jaren
Kopen