2020: 13 januari - Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - VCO Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Vroegtijdige signalering van een ontwikkelingsvoorsprong is een belangrijk taak van de onderbouwleerkracht. Deze signalen kunnen al op heel jonge leeftijd geobserveerd worden. Wil je weten waaraan je een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen en hoe je deze leerlingen goed kunt begeleiden? Kom dan naar onze cursus waarin we je handvatten bieden op het gebied van kennis en de vertaalslag ervan naar de praktijk gaan maken.

Wat leer je?

• welke kenmerken hebben leerlingen met een voorspong en hoe herken je ze;
• wat is vroegtijdige signalering en hoe betrek je ouders en de voorschool hierbij (bv kleuterintake vragenlijst);
• hoe voorkom je aanpassingsgedrag; 
• welke activiteiten zet je in m.b.t. stimulerend signaleren;
• hoe verrijk je het aanbod binnen de thema’s; middelen en materialen;
• gespreksvoering met leerlingen (kleutergespreksplaat). 

Werkwijze:
Kennisoverdracht, kennis delen en het oefenen van vaardigheden. Beeldmateriaal wordt hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke bijeenkomst formuleert de leerkracht een eigen opdracht en voert deze uit. De opgedane ervaringen worden de volgende bijeenkomst met elkaar gedeeld. Veel tips kun je de volgende dag inzetten. 

Doelgroep:
Leerkrachten groep 1 en 2 en Intern Begeleiders. Daarnaast is iedereen welkom die zijn/ haar kennis over ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge kind wil vergroten.  

In het kader van begaafdheid verwijzen we ook naar onze basiscursus, de verdiepingscursus en de cursus gespreksvoering met begaafde leerlingen ontwikkeld door AB&P voor de VCO Consent academie.


1,00

Euro

0

Beschikbaar
13 januari 2020 15:15 tot 17:45

Locatie VCO en Consent - CBS De Koning
Tomatenstraat 27, Enschede
Trainer Alice Bekke

3 februari 2020 15:15 tot 17:45

Locatie VCO en Consent - Drakensteyn
Vasterlanden 369, Enschede
Trainer Alice Bekke

2 maart 2020 15:15 tot 17:45

Locatie VCO en Consent - CBS De Koning
Tomatenstraat 27, Enschede
Trainer Alice Bekke

Geldigheid 10 jaren
Geen plekken meer beschikbaar