2020: 14 januari - Onderzoekend en ontwerpend leren bij jonge kinderen - VCO en Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de wereld om zich heen verkennen en begrijpen. Op welke manier kun je dit vormgeven en de ruimte geven, verbonden met de ontwikkelingsdoelen van jonge leerlingen. In deze cursus gaan we praktisch in op activiteiten die de ontwikkelingsbehoefte stimuleert en aansluiten bij spelenderwijs leren. We gebruiken Lilaland als bron. 

Wat leer je?

• integreren van de uitgangspunten van onderzoekend en ontwerpend leren in de dagelijkse routines van je groep;
• op welke wijze je een onderzoekende houding van het jonge kind kan vergroten;
• verschillende activiteiten inzetten die aansluiten bij de behoefte van het jonge kind om te ontdekken;   
• middels poppenspel leerlingen uitdagen om zelf iets gaan ontwerpen of op onderzoek uit te gaan;
• de betekenis en het inrichten van een rijke leeromgeving;
• doelen en activiteiten van onderzoekend en ontwerpend leren verbinden aan de themaplanning en de SLO doelen;
• coachend begeleiden van het jonge kind. 

Werkwijze:
Als deelnemer ben je de ontwerper van je eigen lessen en activiteiten. Door steeds meer zicht te krijgen op mogelijkheden en achterliggende concepten, ontwerp je lessen voor je eigen praktijk. De ervaringen delen we en worden voorzien van feedback door de mede-cursisten.

Doelgroep:
Leerkrachten groepen 1 t/m 3

De Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners.Geen periodes beschikbaar.