2020: 3 maart - Onderzoekend/ontwerpend leren bij oudere kinderen - VCO en Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Kinderen zijn van nature onderzoekend en nieuwsgierig. Hoe geef je daar ruimte aan terwijl er ook methode doelen zijn? Deze cursus borduurt voort op de uitgangspunten van de cursus ‘Talentontwikkeling’ die KWTO de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Daarnaast vormt de theorie die onder Lilaland ligt een bron. Het doel van dit traject is om aansluitend op de methode als vakoverstijgend lessen te ontwerpen. Een apart onderdeel is het zodanig begeleiden van leerlingen dat zij hun eigen doelen leren te formuleren.

Wat leer je?
• integreren van de uitgangspunten van onderzoekend en ontwerpend leren in de dagelijkse routines van je groep;
• formuleren van doelen en lessen op basis van de taxonomie van Bloom;
• vakoverstijgende activiteiten verbinden aan de (kern)doelen;
• begeleiden van leerlingen zodat zij hun eigen doelen leren formuleren;
• coachend begeleiden.

Werkwijze:
Als deelnemer ben je de ontwerper van je eigen lessen en activiteiten. Door steeds meer zicht te krijgen op mogelijkheden en achterliggende concepten, ontwerp je lessen voor je eigen praktijk. De ervaringen delen we en worden voorzien van feedback door de mede-cursisten.

Doelgroep:
leerkrachten primair onderwijs van groep 4 tot en met 8.

Training wordt verzorgd door Maarten Haalboom van Alice Bekke & PartnersGeen periodes beschikbaar.