2019: 4 september - Differentiatie in een combinatiegroep (2e groep) - VCO Consent

Training door Alice Bekke & Partners

Veel leerkrachten ervaren het werken in combinatiegroepen alsof ze twee banen hebben. Jaargroepen worden naast elkaar bediend. Dat kan anders. In deze bijeenkomsten kijken we vanuit de voordelen die een combinatiegroep heeft. Het vraagt om een andere manier van werken die uiteindelijk veel oplevert om tegemoet te kunnen komen aan onderwijsbehoeften. Een goed klassenmanagement is hierbij het halve werk.

Wat leer je:
• welke voorwaarden zijn nodig en wat kan anders;
• hoe versterk je de groepscohesie, zodat de groep één groep wordt; 
• organisatorische aanpassingen in je klassenmanagement; 
• de inrichting van de leeromgeving;
• de weg van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren;
• werken vanuit leerlijnen 
• concrete tips: do’s and dont’s  

Werkwijze: 

Een deel van de bijeenkomsten bestaat uit het gezamenlijk bespreken van werkproblemen en een deel uit kennisoverdracht. Het zijn vooral praktische bijeenkomsten, waarin de huidige klassensituatie het uitgangspunt vormt.

Doelgroep:  

Leerkrachten van combinatiegroepen 3 t/m 8 die behoefte hebben aan meer inzicht binnen het werken met heterogene leeftijden en overleg willen met andere collega’s. Vanwege het ‘intervisiekarakter’ is er ruimte voor maximaal negen deelnemers.


Geen periodes beschikbaar.