2020: 1 juli - Kenniscollege: Begaafdheid & emotionele ontwikkeling - VCO en Consent

Training door Novilo

Tijdens dit kenniscollege werken we met de volgende vragen:

1) Wat is emotionele ontwikkeling? Hoe kunnen we emotionele ontwikkeling op een over – en inzichtelijke wijze structureren?

We bespreken een uitgebreid overzicht van emotionele ontwikkeling door de jaren heen. Dit overzicht relateren we inzichtelijk aan een verscheidenheid aan mogelijke conflicten en uitdagingen. We hebben hierbij ook en specifiek aandacht voor persoonlijke groei die na volwassen leeftijd voortgaat, en voor versnelde ontwikkeling zoals deze zich (tevens op jonge leeftijd) bij begaafdheid voor kan doen.

2) Welke invloed heeft de complexiteit en intensiteit kenmerkend van begaafdheid op emotionele ontwikkeling? Hoe uiten complexiteit en intensiteit zich op emotioneel niveau en binnen emotionele ontwikkeling?

We hebben hierbij aandacht voor de mogelijk positieve rol van innerlijke conflicten en negatieve emoties, in het licht van ontwikkeling. We kijken intensief naar ervaringen die zich ten aanzien van begaafdheid en emotionele ontwikkeling voordoen, zoals “anders-zijn” en een relatief hoge prikkelbaarheid. Bij het begrip van emotionele ontwikkeling betrekken we de zoektocht en wens naar authentieke zingeving, autonomie en de “drive” om bij te dragen aan het grotere geheel, zoals vaak benoemd als kenmerkend voor begaafd-gevoelige personen.

3) Hoe kun je deze uitdagingen en deze ontwikkeling op een versimpelde, doch zorgzame en effectieve wijze benaderen, hoe kun je er compassievol mee omgaan?

Deelnemers krijgen tips mee voor de omgang met emoties en emotionele ervaring (al dan niet in de begeleidingspraktijk), en we vatten de besproken aandachtspunten helder samen.


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?