2021: 9 februari - Kenniscollege: Kleuters - VCO en Consent

Training door Novilo

Het signaleren van Slimme Kleuters in de groep is nog niet zo eenvoudig. Slimme Kleuters passen zich in korte tijd feilloos aan. Aan jou als leerkracht de kunst om te observeren en alert te zijn op signalen van een ontwikkelingsvoorsprong. In deze training geeft Cora de praktische vertaling (met veel voorbeelden) van de kenmerkenlijstjes die je in de vakliteratuur over kleuters kunt vinden.

Vervolgens gaan we in op het omgaan met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep. Met een goede benadering en begeleiding kun je latere problemen op het gebied van onderpresteren, faalangst en motivatie voorkomen.

Je krijgt veel les ideeën voor de praktijk van elke dag: Wat laat je een kleuter doen die toe is aan rekenen en lezen? Hoe leer je een kind door te zetten als het lastig wordt? We gaan ook praktisch aan de slag met materialen en diverse werkvormen. We bespreken onder andere hoe je de taxonomie van Bloom en de Denksleutels kunt gebruiken om kleuters aan het denken te zetten.

Aan het eind van de dag ga je naar huis met een goed gevulde gereedschapskist, vol ideeën om de volgende dag in de klas direct toe te passen!


Geen periodes beschikbaar.