2020: 3 maart - Kenniscollege: Kindgesprekken - VCO en Consent

Training door Novilo

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Diverse vaardigheden en gesprekstechnieken die de leerkracht nodig heeft om onderwijsbehoeften te verhelderen met behulp van kindgesprekken komen aan bod. Door het interviewen van leerlingen kunnen de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot. Het is belangrijk dat het kind mede-eigenaar wordt van de te bereiken doelen. Dit wordt gerealiseerd door in een gesprek aan het kind te vragen wat het nodig heeft om de doelen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht?

1,00

Euro

12

Beschikbaar
3 maart 2020 15:00 tot 18:00

Locatie VCO en Consent - CBS De Koning
Tomatenstraat 27, Enschede
Trainer Novilo

Geldigheid 10 jaren
Kopen