Effectief vergaderen: kennismaken met de SKM - Consent

Training door Sociocratisch Centrum | The Sociocracy Group

Met de SKM neem je besluiten op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht ieders rol of achtergrond. Vergaderingen verlopen hierdoor effectiever. Binnen teams wordt doelgerichter en slagvaardiger gewerkt en samenwerking tussen teams verloopt beter. Als school draagt werken met de SKM bij aan een betere samenwerking met andere scholen en met het overkoepelende bestuur.  

Sociocratisch werken draagt bovendien bij aan medewerkerstevredenheid en brengt het ziekteverzuim omlaag.

Al sinds 2001 werkt Consent met de SKM. De naam van onze organisatie is er zelfs van afgeleid.

Binnen het bestuur worden besluiten op sociocratische wijze genomen, samen met vertegenwoordigers van de directeuren. Ook in de netwerken vergaderen de directeuren op sociocratische wijze. Op veel scholen worden elementen van de SKM gebruikt. Sociocratie kan ook bijdragen aan het nemen van gedragen besluiten op schoolniveau.

Om al die redenen willen we iedereen de gelegenheid geven om met deze manier van werken kennis te maken! 

De cursusbijeenkomst is bedoeld voor collega’s die geïnteresseerd zijn in sociocratie en SKM. Dit kunnen zowel leidinggevenden als medewerkers en leden van de medezeggenschapsraad zijn en wordt verzorgd door de Sociocracy Group (door Pieter van der Meché).

We realiseren ons dat het moeilijk kan zijn om leerkrachten te laten deelnemen i.v.m. de vervangingsproblemen. Daarom hebben we de bijeenkomst bewust op dit tijdstip georganiseerd. Mocht het toch zo zijn dat leerkrachten graag deel willen nemen maar door de aanvangstijd belemmerd worden, dan horen we dat graag. Afhankelijk van het aantal personen dat dit betreft kunnen we iets later starten of het mogelijk maken dat een enkeling later aansluit. 

Filmpje: Sociocratische kring methode

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?