Training

07) 18-09-2018 - Planmatige aanpak voor ib-er hoogbegaafdheid - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke en Sandy van Spronsen van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

09) 20-09-2018 - Spel georiënteerd leren in groep 3 - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke en Rikky Dekkers van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

10) 25-09-2018 - Werken met combinatiegroepen, 2-3 - VCO en Consent

OinO-Advies biedt ondersteuning bij het werken met combinatiegroepen. Er worden verschillende mogelijkheden belicht.

Aanmelden

13) 26-09-2018 - Leergang hooggevoeligen (HSP) - VCO en Consent

Training door Clara Welhuis van de Spiegelsteen.

Aanmelden

16) 27-09-2018 - Cursus Spel en spelbegeleiding - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Ria Glaser van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

17) 27-09-2018 - Basis PBS - VCO en Consent

Deze scholing is voor de scholen die deze bijeenkomst nog niet eerder hebben bijgewoond.

Aanmelden

18) 02-10-2018 - Kenniscollege: Kleuters - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

19) 02-10-2018 - Goed lesgeven met Snappet - VCO en Consent

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten die al werken met Snappet samen te kijken hoe dit middel het best kunnen inzetten in onze klas

Aanmelden

20) 02-10-2018 - Snappet en groepsplannen: (hoe) gaat dat samen? - VCO en Consent

02-10-2018 - Snappet en groepsplannen: (hoe) gaat dat samen? - VCO en Consent

Aanmelden

21) 04-10-2018 - Een druk leven kan in alle rust - Academie VCO Consent

Heb je moeite met plannen, prioriteiten stellen en heb je het gevoel dat jouw agenda de baas is?

Aanmelden

23) 09-10-2018 - Executieve functies - VCO en Consent

Tijdens deze training leer je hoe je executieve functies bewuster inzet in ons onderwijs.

Aanmelden

24-10-2018 - Herhaling Leesverbeterplan - VCO en Consent

Herhaling Leesverbeterplan - VCO en Consent

Aanmelden

26) 17-10-2018 - EDI Basis training - VCO Consent

Het model directe instructie is inmiddels in veel scholen het toonaangevende lesmodel.

Aanmelden

27-06-2018 - Vitaal in eigen loopbaan - VCO Consent

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die actief willen investeren in hun eigen verdere loopbaan.

Aanmelden

28) 18-10-2018 - Bewegen en leren - VCO en Consent

In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren.

Aanmelden

29) 18-10-2018 - Gespreksvoering met begaafde leerlingen - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Maarten Haalboom van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

30) 30-10-2018 - Kenniscollege: Onderpresteren - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

3) 12-9-2018 - Analyseren van toetsgegevens - VCO & Consent

Basiskennis van de informatie in de analyses is een absolute noodzaak om de juiste duiding aan de kengetallen te kunnen geven.

Aanmelden

31) 30-10-2018 - Autisme BelevingsCircuit - ABC - VCO en Consent

Begrip krijgen voor hoe mensen met ASS de wereld ervaren, om zo een meer invoelende en open attitude te ontwikkelen naar leerlingen met ASS

Aanmelden

34) Opleiding Talentbegeleider - 2018-2019

Onze jaaropleiding tot Talentbegeleider BO geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen/erkennen.

Aanmelden

35) 07-11-2018 - Breinleren - VCO en Consent

Tijdens deze presentatie krijg je een introductie op de twee benaderingen van het Brein Centraal Leren.

Aanmelden

37) 13-11-2018 - Kenniscollege: Versnellen - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

38) 15-11-2018 Voorkomen van agressie en grensoverschrijdend gedrag - VCO en Consent

Tijdens een workshop van maximaal 3 uur kunnen wij de deelnemers leren om verschillende vormen van agressie te herkennen. Zodra ...

Aanmelden

40) 27-11-2018 - Kenniscollege: Groep 3- VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

41) 11-12-2018 - Kenniscollege: HB & Dyslexie - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

4) 12-9-2018-Onderzoekend/ontwerpend leren bij oudere kinderen-VCO&Consent

Training wordt verzorgd door Maarten Haalboom van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

43) 17-01-2019 - Onderzoekend en ontwerpend leren bij jonge kinderen - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

44) 22-01-2019 - Cursus Hoogbegaafdheid - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

45) 30-01-2019 - Oudergesprekken - VCO en Consent

In een effectieve training van twee dagdelen leer je als team één taal spreken waarmee je ouders bereikt.

Aanmelden

47) 27-02-2019 - Analyseren van toetsgegevens - VCO en Consent

Basiskennis van de informatie in de analyses is een absolute noodzaak om de juiste duiding aan de kengetallen te kunnen geven.

Aanmelden

51) 14-05-2019 - Leren werken met de kijkregistratie - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners.

Aanmelden

5) 18-09-2018 - Kenniscollege: Begaafdheid & emotionele ontwikkeling - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

54) 01-10-2019 - Kenniscollege: Kleuters - VCO en Consent

In deze training over kleuters kijken we naar de volgende vragen: Hoogbegaafd of een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe herken je deze kinderen? ...

Aanmelden

55) 29-10-2019 - Kenniscollege: Onderpresteren - VCO en Consent

Hoogbegaafden hebben een enorme drive om te leren. Als leerlingen hun motivatie verliezen en niet meer naar vermogen presteren, gaat ...

Aanmelden

57) 26-11-2019 - Kenniscollege: Groep 3- VCO en Consent

Groep drie is voor het hoogbegaafde kind een belangrijke groep. Meer- en hoogbegaafde kinderen starten vaak anders met het lees- ...

Aanmelden

(Datum volgt) - TOS (Taal ontwikkelings Stoornis) - VCO en Consent

TOS (Taal ontwikkelings Stoornis) - VCO en Consent

Aanmelden

Gespreksvoering positieve mobiliteit voor directeuren (HRM) - VCO en Consent

Gespreksvoering positieve mobiliteit voor directeuren (HRM) - VCO en Consent

Aanmelden