Training

01-10-2019 - Kenniscollege: Kleuters - VCO en Consent

Het signaleren van Slimme Kleuters in de groep is nog niet zo eenvoudig. Slimme Kleuters passen zich in korte tijd ...

Aanmelden

02-10-2018 - Goed lesgeven met Snappet - VCO en Consent

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten die al werken met Snappet samen te kijken hoe dit middel het best kunnen inzetten in onze klas

Aanmelden

02-10-2018 - Kenniscollege: Kleuters - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

02-10-2018 - Snappet en groepsplannen: (hoe) gaat dat samen? - VCO en Consent

02-10-2018 - Snappet en groepsplannen: (hoe) gaat dat samen? - VCO en Consent

Aanmelden

03-04-2019 - Gespreksvoering positieve mobiliteit voor directeuren (HRM) - VCO en Consent

Gespreksvoering positieve mobiliteit voor directeuren (HRM) - VCO en Consent

Aanmelden

04-10-2018 - Een druk leven kan in alle rust - Academie VCO Consent

Heb je moeite met plannen, prioriteiten stellen en heb je het gevoel dat jouw agenda de baas is?

Aanmelden

07-11-2018 - Breinleren - VCO en Consent

Tijdens deze presentatie krijg je een introductie op de twee benaderingen van het Brein Centraal Leren.

Aanmelden

09-10-2018 - Executieve functies - VCO en Consent

Tijdens deze training leer je hoe je executieve functies bewuster inzet in ons onderwijs.

Aanmelden

10-04-2019 - TOS (Taal ontwikkelings Stoornis) - VCO en Consent

TOS (Taal ontwikkelings Stoornis) - VCO en Consent

Aanmelden

10-9-2018 - Analyseren van toetsgegevens - VCO & Consent

Basiskennis van de informatie in de analyses is een absolute noodzaak om de juiste duiding aan de kengetallen te kunnen geven.

Aanmelden

11-12-2018 - Kenniscollege: HB & Dyslexie - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

12-9-2018-Onderzoekend/ontwerpend leren bij oudere kinderen-VCO&Consent

Training wordt verzorgd door Maarten Haalboom van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

13-02-2019 - Themabijeenkomst Dyslexie en preventie - VCO en Consent

Themabijeenkomst Dyslexie en preventie - VCO en Consent

Aanmelden

13-11-2018 - Kenniscollege: Versnellen - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

14-05-2019 - Leren werken met de kijkregistratie - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners.

Aanmelden

15-11-2018 Voorkomen van agressie en grensoverschrijdend gedrag - VCO en Consent

Tijdens een workshop van maximaal 3 uur kunnen wij de deelnemers leren om verschillende vormen van agressie te herkennen. Zodra ...

Aanmelden

16-01-2019 - Groeigerichte feedback - VCO en Consent

Invloed op de motivatie van je leerlingen

Aanmelden

17-01-2019 - Onderzoekend en ontwerpend leren bij jonge kinderen - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

17-10-2018 - EDI Basis training - VCO Consent

Het model directe instructie is inmiddels in veel scholen het toonaangevende lesmodel.

Aanmelden

18-09-2018 - Kenniscollege: Begaafdheid & emotionele ontwikkeling - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

18-09-2018 - Planmatige aanpak voor ib-er hoogbegaafdheid - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke en Sandy van Spronsen van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

18-09-2018 - RDO Schoolleidersregister - VCO en Consent

Voorlichtingsbijeenkomst voor directeuren.

Aanmelden

18-10-2018 - Bewegen en leren - VCO en Consent

In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren.

Aanmelden

18-10-2018 - Gespreksvoering met begaafde leerlingen - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Maarten Haalboom van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

20-09-2018 - Spel georiënteerd leren in groep 3 - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke en Rikky Dekkers van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

22-01-2019 - Cursus Hoogbegaafdheid - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Alice Bekke van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

25-02-2019 - Analyseren van toetsgegevens - VCO en Consent

Basiskennis van de informatie in de analyses is een absolute noodzaak om de juiste duiding aan de kengetallen te kunnen geven.

Aanmelden

25-09-2018 - Werken met combinatiegroepen, 2-3 - VCO en Consent

OinO-Advies biedt ondersteuning bij het werken met combinatiegroepen. Er worden verschillende mogelijkheden belicht.

Aanmelden

26-09-2018 - Leergang hooggevoeligen (HSP) - VCO en Consent

Training door Clara Welhuis van de Spiegelsteen.

Aanmelden

26-11-2019 - Kenniscollege: Groep 3- VCO en Consent

Groep drie is voor het hoogbegaafde kind een belangrijke groep. Meer- en hoogbegaafde kinderen starten vaak anders met het lees- ...

Aanmelden

27-09-2018 - Basis PBS - VCO en Consent

Deze scholing is voor leerkrachten die op een PBS-school werken of gaan werken en de scholing niet hebben gevolgd.

Aanmelden

27-09-2018 - Cursus Spel en spelbegeleiding - VCO en Consent

Training wordt verzorgd door Ria Glaser van Alice Bekke & Partners

Aanmelden

27-11-2018 - Kenniscollege: Groep 3- VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

29-10-2019 - Kenniscollege: Onderpresteren - VCO en Consent

Kinderen hebben van nature een intrinsieke motivatie om te leren en willen er op school graag iets moois van maken. ...

Aanmelden

30-01-2019 - Oudergesprekken - VCO en Consent

In een effectieve training van twee dagdelen leer je als team één taal spreken waarmee je ouders bereikt.

Aanmelden

30-10-2018 - Autisme BelevingsCircuit - ABC - VCO en Consent

Begrip krijgen voor hoe mensen met ASS de wereld ervaren, om zo een meer invoelende en open attitude te ontwikkelen naar leerlingen met ASS

Aanmelden

30-10-2018 - Kenniscollege: Onderpresteren - VCO en Consent

Alleen voor de deelnemers aan de cursus van Novilo, dit jaar of vorig jaar.

Aanmelden

Opleiding Talentbegeleider - 2018-2019

Onze jaaropleiding tot Talentbegeleider BO geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen/erkennen.

Aanmelden