Training

2019: 10 oktober - Gespreksvoering met begaafde leerlingen - VCO en Consent

Doelgroep: iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs

Aanmelden

2019: 12 november: Kom je spelen..? Leef je uit! - VCO Consent

“We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden, we worden ouder omdat we stoppen met spelen” ~ George Bernard ...

Aanmelden

2019: 16 oktober - Werken met Plan B2, starters - VCO Consent

In deze training leer je hoe je goed met Plan B2 werkt.

Aanmelden

2019: 17 september - Praktische cursus Mindfulness - VCO Consent

Na het volgen van deze cursus heb je concrete handvatten voor jezelf en leerlingen om gezond, gelukkig en optimaal te ...

Aanmelden

2019: 19 november - Sterke rekenaars - VCO Consent

Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe een effectieve rekenles eruit ziet waarbij aandacht is voor het doelgericht automatiseren, toepassen van ...

Aanmelden

2019: 1 oktober - Hoogbegaafdheid, basis - VCO en Consent

Deze cursus is toegankelijk voor alle leerkrachten, onder- en bovenbouw.

Aanmelden

2019: 24 november - Relaxed omgaan met lastige types - VCO Consent

We gaan deze types 'ont-lastigen'. Met een beproefde 100% geweldloze aanpak met veel humor. Dit college is als een gesprek ...

Aanmelden

2019 - 29 oktober - Bewegen en leren - VCO en Consent

In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren.

Aanmelden

2019: 30 oktober - Spiegel je succes, jij in beeld - VCO Consent

Hoe kan je jouw talent meer en bewuster communiceren? Jij bepaalt namelijk zelf in grote mate wat je uitstraalt. De ...

Aanmelden

2019: 31 oktober - Kinderyoga als middel in de onderbouw - VCO Consent

Wat kan kinderyoga voor jou betekenen? Ik weet uit ervaring dat elk kind andere behoeftes heeft en dat het lastig ...

Aanmelden

2019: 3 oktober - Begeleiden van (hoog)gevoelige leerlingen - VCO Consent

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers

Aanmelden

2019: 3 oktober - Creatief probleem oplossen - design thinking - VCO Consent

De best mogelijke oplossing voor je probleem vinden… Daar is nieuwsgierigheid en een boel creativiteit voor nodig. Als mens zijn ...

Aanmelden

2019: 3 oktober - Een goede overgang van groep 2 naar 3 - VCO Consent

Doelgroep: Leerkrachten groep 3 en IB-ers. Leerkrachten van groep 2 die graag met hun collega van groep 3 mee willen komen zijn welkom.

Aanmelden

2019: 3 september - Differentiatie in een combinatiegroep (1e groep) - VCO Consent

Veel leerkrachten ervaren het werken in combinatiegroepen alsof ze twee banen hebben. Jaargroepen worden naast elkaar bediend. Dat kan anders. ...

Aanmelden

2019: 5 november - Autisme Belevings Circuit (ABC) - VCO en Consent

Begrip krijgen voor hoe mensen met ASS de wereld ervaren, om zo een meer invoelende en open attitude te ontwikkelen naar leerlingen met ASS

Aanmelden

2019: 6 november - Tem je draken - VCO Consent

Doelgroep: Leerkrachten en voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs is deze workshop een meerwaarde.

Aanmelden

2019: 7 oktober - Executieve functies - VCO Consent

Doelgroep: Leerkrachten van alle groepen en Intern Begeleiders.

Aanmelden

2019: september 25 - Academiemarkt 2019-2020 - VCO Consent

Op woensdag 25 september aanstaande, van 15:00 tot 17:00 uur organiseert de Academie VCO Consent de jaarlijkse “Academie Markt”. Op ...

Aanmelden

2019: .. september - Differentiatie in een combinatiegroep (2e groep) - VCO Consent

Veel leerkrachten ervaren het werken in combinatiegroepen alsof ze twee banen hebben. Jaargroepen worden naast elkaar bediend. Dat kan anders. ...

Aanmelden

2020: 13 januari - Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - VCO Consent

Leerkrachten groep 1 en 2 en Intern Begeleiders en iedereen die geïnteresseerd is.

Aanmelden

2020: 14 januari - Hoogbegaafdheid, vervolg - VCO en Consent

Deze cursus is geschikt voor leerkrachten van midden en bovenbouw die al enige kennis bezitten over (hoog)begaafdheid.

Aanmelden

2020: 16 januari - Kinderyoga als middel in de midden- en bovenbouw - VCO Consent

Wat kan kinderyoga voor jou betekenen? Ik weet uit ervaring dat elk kind andere behoeftes heeft en dat het lastig ...

Aanmelden

2020: 22 januari - Intervisie Snappet - VCO Consent

Intervisie is een werkwijze gericht op het oplossen van individuele werkvragen. De toenemende aandacht voor leren, kennisdeling, innoveren en veranderen ...

Aanmelden

2020: 25 februari - Get Sh*t Done - VCO Consent

Overbrug de kloof tussen ambitie en realiteit Veel dromen en ambities sneuvelen onder de tirannie van het urgente. Hoe borgen we ...

Aanmelden

2020: 29 januari - EDI Basis training - VCO Consent

Het model directe instructie is inmiddels in veel scholen het toonaangevende lesmodel.

Aanmelden

2020: 3 maart - Onderzoekend/ontwerpend leren bij oudere kinderen - VCO en Consent

Doelgroep: leerkrachten primair onderwijs van groep 4 tot en met 8.

Aanmelden

2020: 8 Januari - Werken met cito lovs, starters - VCO Consent

Deze korte training is bedoeld voor mensen die weinig ervaring hebben in het werken met het CITO LOVS computerprogramma.

Aanmelden

2020: 9 maart - Voorlichting ‘Vrouwen 40+ in werk: Pre-menopauze komt eraan?! - VCO Consent

Doelgroep: Vrouwen van 40+ en iedereen die werkt met vrouwen van 40+ (directeuren, leerkrachten enz.)

Aanmelden

2109: PBS op school en nu? - VCO Consent

Veel van onze scholen werken met PBS. Een prachtig positief gedragssysteem waar leerlingen beloond worden voor gewenst gedrag en ongewenst ...

Aanmelden

Met Sprongen Vooruit 3&4 - Menne Instituut

In vier bijeenkomsten krijgt u voor de groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten om het rekenen te verbeteren.

Aanmelden

Met sprongen vooruit 5/6 - Menne Instituut

In dit traject (4 bijeenkomsten) krijg je overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

Aanmelden

Met sprongen vooruit 7/8 - Menne Instituut

In dit traject (4 bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen gebroken en gehele getallen.

Aanmelden

Opleiding Talentbegeleider - 2018-2019

Onze jaaropleiding tot Talentbegeleider BO geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen/erkennen.

Aanmelden

Opleiding Talentbegeleider - 2019-2020

Onze jaaropleiding tot Talentbegeleider BO geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen/erkennen.

Aanmelden

Voice Dialogue in het onderwijs

Meer eigen regie, een betere balans

Aanmelden